Lapsi on tänään

Sunnuntai 14.10.2012 klo 21:00 - Anne Liimola

Varhaiskasvatus on kestävää kehitystä. Panostus lapsiin ja nuoriin on inhimillistä, kaikista tuottavimpaa myös talousmielessä.

Talouden ongelmat eivät saa olla esteenä lasten ja nuorten palveluiden kehittämiseen. Jatkuvien säästöjen etsiminen varhaiskasvatuksesta ja perusopetuksesta ei ole kestävällä pohjalla. Lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen ja siksi maksutonta varhaiskasvatusta pitää lisätä. Jälkihoito ja ongelmien korjaaminen myöhemmin tulee kalliiksi yhteiskunnalle ja on on epäinhimillistä.

THL on julkaissut esitteen Päätösten tueksi 1/2012, jonka ovat koonneet Minna Salmi,Jukka Mäkelä,Marja-Leena Perälä ja Laura Kestilä. Esitteessä kuvataan miten kunta voi tukea lasten hyvinvointia ja vähentää syrjäytymisen riskejä.

Esitteessä todetaan, että vaikeina taloudellisina aikoina on kíusaus säästää myös neuvolassa,päivähoidossa,koulussa ja oppilashuollossa. Tutkimus kuitenkin osoittaa, että hyvin toimiessaan juuri nämä palvelut tukevat lasten ja nuorten kasvua ja perheiden pärjäävyyttä ja vähentävät nuorten syrjäytymisen riskejä.

1990-luvun lamavuosien säästöjä "korjataan" nyt yhteiskunnassa. On aika saada Suomen lapsi- ja nuorisopolitiikka kuntoon  tekemällä rohkeita taloudellisia panostuksia niin kunnissa kuin valtakunnan tasolla. Lapsi ja nuori ansaitsee hyvän elämän, lapsi on tänään, hän ei voi odottaa.  Yksikään lapsi ei saa syrjäytyä.

Lue THL:n verkkojulkaisu http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-245-690-8

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: varhaiskasvatus, perusopetus, syrjäytyminen, kuntapolitiikka, talous

Varhaiskasvatuksen arvostus

Perjantai 5.11.2010 - Anne Liimola

Keväällä selvityshenkilöiden Pokki ja Petäjäniemen annettua selvityksensä jäi positiivinen vire päälle: Hallitus päättäisi hallinnon alasta ja varhaiskasvatus olisi vihdoin OKM:n kokonaisuudessa. Toiveena oli, että tämä hallitus haluaisi jäädä historiaan lapsuuden ystävänä, kasvatuksen ja opetuksen ymmärtäjänä. Mutta ei. THL:sssä ja STM:ssä taisi hellekesä aiheuttaa sen että yhtäkkiä piti saada päivähoitolaki osittaisuudistukseen. Ilman kuulemisia, kiireesti haluttiin viedä asiaa eteenpäin. Nyt ollaan siinä tilanteessa, että väkisin halutaan laatia osittainen uudistus päivähoitolakiin esim vaihtamalla lain nimi. Todella huonoa lainvalmistelua.Tämäkö on tapa arvostaa lapsuutta ja varhaiskasvatuksen väkeä. Ennen lain kokonaisuudistusta tulisi tehdä kattava selvitys Suomen kuntien päivähoidosta, lastentarhanopettajien määrästä, ryhmäkoosta yms. Viisautta olisi nyt luopua lain osittaisuudistamisesta niin että seuraavaan hallitusohjelmaan kirjattaisiin sekä hallinnonalan muutos että päivähoitolain kokonaisuudistus.

1 kommentti . Avainsanat: varhaiskasvatus, hallitus, lapsuus, LTOL, päivähoitolaki

Selvitykselle kiitosta

Maanantai 22.2.2010 - Anne Liimola

Varhaiskasvatuksen hallinnonalasta selvitys 19.2.2010

Selvityshenkilöt Petäjäniemi ja Pokki antoivat hyvän selvityksen liittyen hallinonala ratkaisuun. He esittivät,että päivähoito tulisi siirtää STM:n alaisuudesta OPM hallinnonalaan. Suomi nousee sivistysvaltioiden joukkoon kun myös hallituksemme esittää samaa. Nyt siis toivotaan hallituspuolueilta viisasta päätöstä asian suhteen. Varhaiskasvatus pitää nähdä kaiken lapsen kasvun ja kehityksen ja oppimisen kannalta tärkeänä perustana, opinpolun alkuna. Pienten lasten maailmaa ei voi tarkastella sosiaalipalveluna tai sosiaalihuoltona.

Käsitteitä tulee myös tarkentaa sillä puhumme sekä päivähoidosta ja varhaiskasvatuksesta miettimättä mitä ne  sisällöltään tarkoittavat ja kokonaisuuteen kuuluu myös esiopetus.

Samoin päivähoitolaki pitää saada varhaiskasvatuslaiksi ja OPM ohjaamana vihdoin valmiiksi.

Hallituspuolueilla on nyt näytön paikka eli aika osoittaa vihdoin ja viimein oikea paikka hallinnossa . Suomen lapset ovat ansainneet arvostuksen ja sen, että painopiste ei tosiaankaan voi olla sosiaaliapalvelussa kun toimimme alle kouluikäisten kanssa.

Yhteistyö sosiaalipuolen ja terveystoimen ja muiden toimijoiden kanssa ei kärsi tässä ratkaisussa, päinvastoin jäntevöityy. 22.2.2010/AL

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: hallinnonala, OPM, STM, varhaiskasvatus, päivähoito

Varhaiskasvatuksen hallinnonala

Keskiviikko 3.2.2010 - Anne Liimola

VARHAISKASVATUKSEN hallinnonala

Parin viikon päästä Pokki ja Petäjäniemi lausuvat selvitysmiehinä kantansa siitä mikä on oikea hallinnonala päivähoidolle. Oikea paikka on siellä missä muutkin lapset ja nuoret ovat opetusministeriössä. Enemmistä Suomen kunnista on jo tehnyt ratkaisun oikeaan suuntaan eli päivähoito on osa kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuutta.

Varhaiskasvatus on lapsen oikeus. Päivähoidon palvelut, kunnan järjestämä varhaiskasvatus ja esiopetus eivät tosiaankaan ole sosiaalihuoltoa tai osa sosiaali- ja terveyspalveluja. Yhteistyötä tehdään toki niin sosiaalityön kuin neuvolan kanssa, siihen jo velvoittaa LASTENSUOJELULAKIkin ja hyvä kumppanuus ,

mutta oikea paikka on siellä missä muutkin lasten ja nuorten opetus on.

OPETUSMINISTERIÖ on oikea osoite kun käsitellään varhaiskaasvatuksen asioita.

THL ei esim. käsittele juuri yhtään varhaiskasvatuksen asioita ja STM on hyvin hiljaa. Terveyden ja sosiaalipuolen asiat vievät energiaa.

Lapsuuden arvostus edellyttää muutosta hallinnon alaan!

1 kommentti . Avainsanat: varhaiskasvatus, ministeriö