Vakavuudellla vakasta

Sunnuntai 27.1.2019 - Anne Liimola

Arvioidaanko varhaiskasvatuksessa laatua vai vain tehokkuutta, sitä olen taas kuntapäättäjänä miettinyt. AVI, aluehallintoviranomainen antoi jo Jyväskylälle huomautuksen, ja Tampereen kohdalla on myöskin tehty huomioita siihen noudattaako Tampereen kaupunki varhaiskasvatuslakia.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviranomainen LSSAVI/885/05.12.02/2018 

Päätös Tampereen kaupungin järjestämästä varhaiskasvatuksesta.

8.11.2018 kirjattu kaupungilla. 

Kaupungissa on käytössä useita kertoimia lapsille. Voidaankin todeta, että lapsi on kerroin ei lapsi. Minkä suuruisen kertoimen lapsi saa riippuu lapsen iästä ja hoidon tarpeesta. Kaksi vuotta sitten jätin valtuustoaloitteen, jossa edellytin valtuustolle raportointia ( lapsiryhmien koot ym) tätä raportointia ei ole annettu eikä antamani aloite johtanut mihinkään. Todettiin vain, että käyttö- ja täyttöprosenteista ei ole varaa luopua. Harmittaa, etten palauttanut tuota aloitetta,  ehkäpä AVIn ei olisi tarvinnut kirjelmöidä Tampereelle, kun kertoimiin ja lapsiryhmien muodostamiseen olisi kiinnitetty huomiota. 

AVIn kertoimia on vain kolme, joista Tampere noudattaa vain yhtä eli 3v täyttäneen kerrointa, joka on 1. Avi toteaa että alle 3-vuotias huomioidaan suhdelukuna yksi työntekijä ja neljä alle 3v-lasta. Tampereella kerroin on 1.75. Marraskuuhun 2018 asti lapsi jolla oli 15 päivän tarve kuukaudessa oli kertoimella yksi, jos hän oli täyttänyt kolme vuotta. Talouden tasapainotuksen vuoksi tämä kerroin muutettiin 0.75. Päiväkotien lapsiryhmien muodostaminen on siis kertoimien tarkastelua. Tampereella yleisesti käytössä oleva sisarusryhmä-malli (lapset 10kk-5v) tekee sen, että alle 3v lapset ovat suuremmassa ryhmässä kuin pitäisi. Alle 3v-lasten ryhmän tulisi olla 12, nyt alle 3v lapsi voi olla yli 21 lapsen ryhmässä. Tieteellistä perustelua ei sisarusryhmätoiminnalle ole, voikin miettiä mikä on perustelu sille, että lapsiryhmät ovat entisestään kasvaneet. Ikätoverit ovat tärkeitä lapselle ja erityisesti yli kolmivuotiaat kaipaavat jo ikäseuraa.

Talouden tasapainotus aiheutti entisestään tarkennuksia siihen miten henkilökunta siirtyy ryhmästä saati päiväkodista toiseen ja käyttötavoitetta nostettiin 95%:iin. Säästötavoitteisiin pääsevät yksiköt luvattiin palkita.  Tosiasiallisesti säästöjä saadaan vain henkilöstökuluista. Mutta jos alunperinkin kasvavalle tarpeelle ei ole riittävästi vakanssipohjia, eikä näin ollen otettu huomioon talousarviossa, niin yli budjetin mennään. 

Olen maaliskuussa 2018 jättänyt valtuustoaloitteen, jossa kannan huolta siitä miten kaupunki varmistaa sen, että lainmukainen henkilökunta on päiväkodeissa. Kaupunki rekrytoi nyt henkilökuntaa.  Vakituinen paikka on oleellinen ja sitouttaa työnantajaan, ja jos naapurikunnat tarjoavat vakituisia paikkoja tai sijaisillekin aina vuoden sopimuksia, niin ilman muuta siirrytään töihin naapurikuntiin. 

Herää huoli siitä, miksei kaupunki ole muuttanut ohjeistusta liittyen siihen miten lapsiryhmiä muodostetaan. Ja miksei tähän perustaen edellytetä talousarviossa suunnan muutosta, eli varhaiskasvatukseen panostamista. Laatu muodostuu osaavasta henkilökunnasta ja siitä, että laspiryhmät ovat lain hengen mukaisia. Lasten tarpeet tulee ottaa huomioon ja päiväkotien johtajilla todellinen mahdollisuus suunnitella lapsiryhmät lapsen edun mukaisesti ja, että henkilökunnan työhyvinvointi otetaan huomioon.  Päiväkotien johtajien osallisuutta tulee tehostaa, ja heidän näkemystään kuulla. Myöskin olisi varmaankin aiheellista, että Tampereen kokoisessa kaupungissa olisi erikseen varhaiskasvatukselle ja perusopetukselle päällikkö, ei yhdistelmävirka. 

Nyt täytyy vaan toivoa, että AVI ei anna huomautusta. Olisi aina kaupungin maineen ja edun mukaista, että noudatetaan lakia. Eli aloitettaisiin nyt aluksi noudattamaan AVIn ohjeistamia kertoimia. 

Yllämainittuja asioita aion ottaa esille Valtuustokyselyllä, jossa aiheesta on kysytty. Jos vain mahdollistuu puheenvuoron saanti, mutta tässäpä ne ovat kirjoitettuna. Ja odottelen koska viimevuotiseen aloitteeseeni saan vastauksen, ja toivottavasti se vastaa aloitteen esille nostamiin asioihin ja valtuutettujen huolet otetaan vakavasti.

Yhdessä yhteistyöllä eteenpäin. Kaupunginvaltuutetun tammikuisia mietteitä.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: avi, lapsiryhmät, päiväkoti, varhaiskasvatuslaki, suhdeluku, kertoimet, henkilöstö

Lapsi on tänään

Sunnuntai 14.10.2012 klo 21:00 - Anne Liimola

Varhaiskasvatus on kestävää kehitystä. Panostus lapsiin ja nuoriin on inhimillistä, kaikista tuottavimpaa myös talousmielessä.

Talouden ongelmat eivät saa olla esteenä lasten ja nuorten palveluiden kehittämiseen. Jatkuvien säästöjen etsiminen varhaiskasvatuksesta ja perusopetuksesta ei ole kestävällä pohjalla. Lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen ja siksi maksutonta varhaiskasvatusta pitää lisätä. Jälkihoito ja ongelmien korjaaminen myöhemmin tulee kalliiksi yhteiskunnalle ja on on epäinhimillistä.

THL on julkaissut esitteen Päätösten tueksi 1/2012, jonka ovat koonneet Minna Salmi,Jukka Mäkelä,Marja-Leena Perälä ja Laura Kestilä. Esitteessä kuvataan miten kunta voi tukea lasten hyvinvointia ja vähentää syrjäytymisen riskejä.

Esitteessä todetaan, että vaikeina taloudellisina aikoina on kíusaus säästää myös neuvolassa,päivähoidossa,koulussa ja oppilashuollossa. Tutkimus kuitenkin osoittaa, että hyvin toimiessaan juuri nämä palvelut tukevat lasten ja nuorten kasvua ja perheiden pärjäävyyttä ja vähentävät nuorten syrjäytymisen riskejä.

1990-luvun lamavuosien säästöjä "korjataan" nyt yhteiskunnassa. On aika saada Suomen lapsi- ja nuorisopolitiikka kuntoon  tekemällä rohkeita taloudellisia panostuksia niin kunnissa kuin valtakunnan tasolla. Lapsi ja nuori ansaitsee hyvän elämän, lapsi on tänään, hän ei voi odottaa.  Yksikään lapsi ei saa syrjäytyä.

Lue THL:n verkkojulkaisu http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-245-690-8

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: varhaiskasvatus, perusopetus, syrjäytyminen, kuntapolitiikka, talous

Varhaiskasvatuksen arvostus

Perjantai 5.11.2010 - Anne Liimola

Keväällä selvityshenkilöiden Pokki ja Petäjäniemen annettua selvityksensä jäi positiivinen vire päälle: Hallitus päättäisi hallinnon alasta ja varhaiskasvatus olisi vihdoin OKM:n kokonaisuudessa. Toiveena oli, että tämä hallitus haluaisi jäädä historiaan lapsuuden ystävänä, kasvatuksen ja opetuksen ymmärtäjänä. Mutta ei. THL:sssä ja STM:ssä taisi hellekesä aiheuttaa sen että yhtäkkiä piti saada päivähoitolaki osittaisuudistukseen. Ilman kuulemisia, kiireesti haluttiin viedä asiaa eteenpäin. Nyt ollaan siinä tilanteessa, että väkisin halutaan laatia osittainen uudistus päivähoitolakiin esim vaihtamalla lain nimi. Todella huonoa lainvalmistelua.Tämäkö on tapa arvostaa lapsuutta ja varhaiskasvatuksen väkeä. Ennen lain kokonaisuudistusta tulisi tehdä kattava selvitys Suomen kuntien päivähoidosta, lastentarhanopettajien määrästä, ryhmäkoosta yms. Viisautta olisi nyt luopua lain osittaisuudistamisesta niin että seuraavaan hallitusohjelmaan kirjattaisiin sekä hallinnonalan muutos että päivähoitolain kokonaisuudistus.

1 kommentti . Avainsanat: varhaiskasvatus, hallitus, lapsuus, LTOL, päivähoitolaki

Selvitykselle kiitosta

Maanantai 22.2.2010 - Anne Liimola

Varhaiskasvatuksen hallinnonalasta selvitys 19.2.2010

Selvityshenkilöt Petäjäniemi ja Pokki antoivat hyvän selvityksen liittyen hallinonala ratkaisuun. He esittivät,että päivähoito tulisi siirtää STM:n alaisuudesta OPM hallinnonalaan. Suomi nousee sivistysvaltioiden joukkoon kun myös hallituksemme esittää samaa. Nyt siis toivotaan hallituspuolueilta viisasta päätöstä asian suhteen. Varhaiskasvatus pitää nähdä kaiken lapsen kasvun ja kehityksen ja oppimisen kannalta tärkeänä perustana, opinpolun alkuna. Pienten lasten maailmaa ei voi tarkastella sosiaalipalveluna tai sosiaalihuoltona.

Käsitteitä tulee myös tarkentaa sillä puhumme sekä päivähoidosta ja varhaiskasvatuksesta miettimättä mitä ne  sisällöltään tarkoittavat ja kokonaisuuteen kuuluu myös esiopetus.

Samoin päivähoitolaki pitää saada varhaiskasvatuslaiksi ja OPM ohjaamana vihdoin valmiiksi.

Hallituspuolueilla on nyt näytön paikka eli aika osoittaa vihdoin ja viimein oikea paikka hallinnossa . Suomen lapset ovat ansainneet arvostuksen ja sen, että painopiste ei tosiaankaan voi olla sosiaaliapalvelussa kun toimimme alle kouluikäisten kanssa.

Yhteistyö sosiaalipuolen ja terveystoimen ja muiden toimijoiden kanssa ei kärsi tässä ratkaisussa, päinvastoin jäntevöityy. 22.2.2010/AL

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: hallinnonala, OPM, STM, varhaiskasvatus, päivähoito

Varhaiskasvatuksen hallinnonala

Keskiviikko 3.2.2010 - Anne Liimola

VARHAISKASVATUKSEN hallinnonala

Parin viikon päästä Pokki ja Petäjäniemi lausuvat selvitysmiehinä kantansa siitä mikä on oikea hallinnonala päivähoidolle. Oikea paikka on siellä missä muutkin lapset ja nuoret ovat opetusministeriössä. Enemmistä Suomen kunnista on jo tehnyt ratkaisun oikeaan suuntaan eli päivähoito on osa kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuutta.

Varhaiskasvatus on lapsen oikeus. Päivähoidon palvelut, kunnan järjestämä varhaiskasvatus ja esiopetus eivät tosiaankaan ole sosiaalihuoltoa tai osa sosiaali- ja terveyspalveluja. Yhteistyötä tehdään toki niin sosiaalityön kuin neuvolan kanssa, siihen jo velvoittaa LASTENSUOJELULAKIkin ja hyvä kumppanuus ,

mutta oikea paikka on siellä missä muutkin lasten ja nuorten opetus on.

OPETUSMINISTERIÖ on oikea osoite kun käsitellään varhaiskaasvatuksen asioita.

THL ei esim. käsittele juuri yhtään varhaiskasvatuksen asioita ja STM on hyvin hiljaa. Terveyden ja sosiaalipuolen asiat vievät energiaa.

Lapsuuden arvostus edellyttää muutosta hallinnon alaan!

1 kommentti . Avainsanat: varhaiskasvatus, ministeriö