Lapsi on tänään

Sunnuntai 14.10.2012 klo 21:00 - Anne Liimola

Varhaiskasvatus on kestävää kehitystä. Panostus lapsiin ja nuoriin on inhimillistä, kaikista tuottavimpaa myös talousmielessä.

Talouden ongelmat eivät saa olla esteenä lasten ja nuorten palveluiden kehittämiseen. Jatkuvien säästöjen etsiminen varhaiskasvatuksesta ja perusopetuksesta ei ole kestävällä pohjalla. Lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen ja siksi maksutonta varhaiskasvatusta pitää lisätä. Jälkihoito ja ongelmien korjaaminen myöhemmin tulee kalliiksi yhteiskunnalle ja on on epäinhimillistä.

THL on julkaissut esitteen Päätösten tueksi 1/2012, jonka ovat koonneet Minna Salmi,Jukka Mäkelä,Marja-Leena Perälä ja Laura Kestilä. Esitteessä kuvataan miten kunta voi tukea lasten hyvinvointia ja vähentää syrjäytymisen riskejä.

Esitteessä todetaan, että vaikeina taloudellisina aikoina on kíusaus säästää myös neuvolassa,päivähoidossa,koulussa ja oppilashuollossa. Tutkimus kuitenkin osoittaa, että hyvin toimiessaan juuri nämä palvelut tukevat lasten ja nuorten kasvua ja perheiden pärjäävyyttä ja vähentävät nuorten syrjäytymisen riskejä.

1990-luvun lamavuosien säästöjä "korjataan" nyt yhteiskunnassa. On aika saada Suomen lapsi- ja nuorisopolitiikka kuntoon  tekemällä rohkeita taloudellisia panostuksia niin kunnissa kuin valtakunnan tasolla. Lapsi ja nuori ansaitsee hyvän elämän, lapsi on tänään, hän ei voi odottaa.  Yksikään lapsi ei saa syrjäytyä.

Lue THL:n verkkojulkaisu http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-245-690-8

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: varhaiskasvatus, perusopetus, syrjäytyminen, kuntapolitiikka, talous