Teisko-Aitolahti -lehdelle vastattu

Sunnuntai 26.3.2017 - Anne Liimola

Vastaukset Teisko-Aitolahti -lehdelle liittyen alueella asuville ehdokkaille lähetettyihin kysymyksiin: Asunut Atalassa vuodesta 1993.

 1. Miksi lähdit ehdokkaaksi?

Kaupunginvaltuutettu, aiemmin varavaltuutettu, joka on perehtynyt asioihin ja tahtotila vaikuttaa kaupungin ratkaisuihin. Yhdyskuntalautakunnan jäsenenä kaavoitus kiinnostaa ja perillä alueen suunnitelmista. Valmius tavata alueen asukkaita.
Oman työn kautta osaamista löytyy kasvatuksen ja opetuksen saralta ja omat vanhemmat saattohoitaneena on kokemusta myös ikäihmisten palveluista. Lapset ovat aikuistuneet, joten aikaa on paneutua kaupungin asioihin. Peruspalveluiden puolesta valtuustossakin.

 1. Miltä pohjalta ponnistat politiikkaan?

 Varavaltuutetun ja nykyisin varsinaisen valtuutetun kokemuksella olen perillä kaupungin asioista. Monipuolinen työkokemus varhaiskasvatuksen parissa niin kaupungissa kuin valtakunnan tasolla varmistaa osaamista lasten, lapsiperheiden, kasvatuksen ja koulutuksen asioissa. Olen kuunteleva, ja asioita eteenpäin vievä. Haluan ajaa asukkaiden osallisuuden lisäämistä päätöksenteon eri vaiheissa ja lisätä avoimuutta päätöksentekoon. Olen aina halunnut tehdä töitä yhteisten asioiden puolesta.

 1. Mikä on sinulle tärkein asia tulevalla valtuustokaudella?

Peruspalveluiden laadun varmistaminen esim. varhaiskasvatus ja koulutus, jotta varmistetaan tasa-arvoa. Tähän kuuluu myös lähiympäristöstä huolehtiminen ja luonto-arvojen kunnioittaminen.

 1. Mitkä ovat asuinalueesi hyvät ja kehitystä kaipaavat puolet?

Lähiluonto, ulkoilureitit ja liikuntapaikat ovat hyvää alueellamme. Toivon luontoarvoja kunnioitettavan jatkossakin, sillä useat muuttavat alueella juuri luonnon läheisyyden takia. Alueella löytyy uimarantoja, joiden valvontaan ja huoltoon on kiinnitettävä huomiota. Päiväkoteja ja kouluja kunnostetaan ja rakennettaan uutta mm Kämmenniemi. Onkin oleellista, että julkiset rakennukset ovat sisäilmalta terveitä.
Atalan nyssevuoroja on parannettu, mutta pitää parantaa myös yhteyksiä Aitolahdentien varrella. Matkalippujen hinnoittelu on tarkistettava Teiskon osalta. Kaupungin alueen retkeilykohteille pitää tehdä kehittämissuunnitelmat ja  esim.Viitapohjassa   pitää vahvistaa  kevyen liikenteen turvallisuutta.
Katujen kunnossapitoa on lisättävä.
Linnainmaan hyvinvointikeskuksen palvellessa laajaa aluetta, on sinne varmistettava hyvät julkiset yhteydet. Kehitettävä esim. terveysbussien saamista alueelle, lähipalveluja turvaamaan.

 1. Mitä lähipalveluja alueella tarvitaan?

Päiväkotien ja peruskoulujen tulee olla lähipalveluna.  Koilliskeskus ei riitä vaan toki tarvitaan myös lähikauppoja. Terveys-ja sosiaalipalveluja voidaan varmistaa alueella erilaisia toimintatapoja kehittämällä esim. kiertävä terveysbussi. Kirjastoautot tarvitaan edelleen. Lähiliikuntapaikat pitää varmistaa.

 1. Miten Teiskon-Aitolahden alueen liikennejärjestelyjä tulisi kehittää?

Katujen kunnossapitoon ja puhtaanapitoon on saatava rahoitus. Ratikka vie kaupungin infran rahoituksesta suuren osan, ja on pelko, että rahaa ei riitä riittävästi kunnossapitoon eikä uuden rakentamiseen, vaikka tarve olisi. Jo hyväksytyt ratikkaosuuksien kaupungin vastuulla olevien katusuunnitelmien kustannusarviot ovat ylittyneet. Talousarviossa on kiinnitettävä erityistä huomiota liikenneverkon kuntoon.
Tieosuuksilla, missä on raskasta liikennöintiä, esim. soranajoa, on varmistettava kevyen liikenteen turvallisuus.
Teiskon nysseliikenteen linjataksat on otettava uudelleen käsittelyyn.
Yhteydet Koilliskeskuksen sosiaali- ja terveyspalveluihin on oltava riittävät.
Ojala -Lamminrahkan rakentuessa on varmistettava toimivat katuverkot. 

Seuraavaiin voit vastata vain joko:

O=oikein

V=väärin

E=en osaa/halua vastata

Vastaukset julkaistaan taulukkomuodossa, et siis voi kommentoida.

 1. Onko seudun imago riittävän houkutteleva?                             O
 2. Otetaanko alueen erityispiirteet tarpeeksi huomioon kaupungin päätöksenteossa? V
 3. Lennetäänkö Kaanaassa 2020?                                               O
 4. Asutaanko Nurmi-Sorilan uudessa kaupunginosassa jo 2022?       V
 5. Onko Maisansalon golfhankkeessa ideaa?                                O

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Teisko, Aitolahti, Atala, lähipalvelut, liikenne, koulu, päiväkoti, virkistys, luonto

Hämeenpuiston ja Hallituskadun liikennevalot

Maanantai 17.11.2008 - Anne Liimola

Vihdoin ja viimein - talousarviokokouksessa valtuustoaloitteeni liikennevaloista hyväksyttiin. Lautakuntakäsittelyssä XL- niitä vastusteli - koko tärkeä asia meinas olla farssi.  Sainpa olla kokouksessa läsnä kun päätös tehtiin.

Valtuustoaloitteen tein aikoinani kun kuntalaisaloite ei aiheuttanut toimia koska xl vastusti, kuten se vastusti tätä aloitetta. Äänestyksessä hävisimme, vasemmisto, aina. Nyt toivotaan valojen rakentuvan jo keväällä-turvallisuuden takia.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: liikennevalot, turvallisuus

Liikenneturvallisuus

Sunnuntai 10.2.2008 klo 15:25 - Anne Liimola

Vastustus leimaa päätöksentekoa Tampereella mikä tulee kevyen liikenteen suunnitelmiin ja ideointiin ja keskustan liikenneturvallisuuteen. Käsittämätöntä on vastustus pelkästään sille, että saataisiin suunnitelma tehtyä kevyen liikenteen suhteen Hämeenkadulla, keskeisellä keskustan kadulla. Suunnitelmelmallisuutta on haluttu mutta sitten kun sen eteen tehdään esistyksiä niin ei sekään käy.

 Toivotaan, että yhdyskuntalautakunnan kokouksessa löytyy yhteinen tahtotila ja saamme selvityksen pyöräilystä Hämeenkadulla tehtyä.

Kuntalaisaloite ja tekemäni valtuustoaloite liikennevalojen saamiseksi Hämeenpuiston ja Hallituskadun risteyksiin on myös saanut osakseen vastustusta XL:n toimesta. Yhdyskuntalautakunnan kokouksessa xl torpedoi niin virkamiesten kuin vasemmiston esitykset kyseisten liikennevalojen saamiseksi. Pienten lasten turvallisuus saa jäädä pääasia on, että saadaan esim. päättäjän oman kodin lähellä olevaan Hämeenpuiston risteykseen ensin liikennevalot! Myös autoilijoiden kannalta kys.Hallituskadun liikennevaloilla voitaisiin Hämeenpuiston varren ja Hallituskadun liikennettä joustavoittaa. Aleksanterin koulun oppilaiden, alueen asukkaiden ja läpikulkumatkalla olevien jalankulkijoiden kannalta toivon näiden liikennevalojen etenevän myötätuulessa.Tähän mennessä ei niin ole tapahtunut vaikka liikennevaloja on esitetty sekä 2007 että 2008 hankkeisiin.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: liikenne, turvallisuus, kävely, pyöräily, liikennevalot