2019 

YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus 30 vuotta. 

2017 vaaleihin...

#aaniopetukselle #aanilapselle 

Liimolan Anne - ajankohtaista asiaa ja avoimuutta päätöksentekoon - face-sivulta löytyy usein asiaa varhaiskasvatuksesta ja opetuksesta. 

Pohdintoja:

Varhaiskasvatus on kaiken perusta, euron panostus varhaisvuosiin tuo 7euroa. Varhaiskasvatus on tehokkain investointi tulevaisuuteen, mutta oleellisinta on se miten laadukas varhaiskasvatus vaikuttaa lapseen juuri tänään. Mikä tahansa varhaiskasvatus ei ole laadukasta. Laatu muodostuu mm.:

- osaavasta henkilökunnasta, jolla on mahdollisuus täydennyskoulutukseen työuran eri vaiheessa

- hyvästä johtamisesta, lähiesmiehen mahdolllisuudesta olla  myös pedagoginen johtaja ja johtajakokonaisuudet hallittavissa

- subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen ja maksuttomaan varhaiskasvatukseen siirtyminen vaiheittain, esim. ensin 5-vuotiaat 4 H päivässä 

- ryhmäkoosta, tällä hetkellä 12 alle 3v ja 21 yli 3v, tämä ei saa ylittyä, valitettavasti lapsiryhmissä on kirjoilla enemmän lapsia kuin tuo suhdeluku, tähän on saatava muutos!  

- esiopetuksen ja alaluokkien ryhmäkoko korkeintaan 20 lasta

- ryhmäkoossa on otettava huomioon myös ryhmän lasten erilaiset tarpeet liittyen  tuen tarpeeseen 

- kaupunginosien erityispiirteet huomioitava rahoituksessa

- työskentely-ympäristön tulee olla terveellinen ja turvallinen, sisäilmasto-ongelmiin puutuuttava heti, ennalta ehkäisyä: hyvä siivoustaso, ilmastoinnin taso ja huolto oleellista

- uudiskohde: laatu ja valvonta rakentamisen eri vaiheessa oleellista.

Opetussektorilla huomioitavaa: 

- opettajien mahdollisuus keskittyä tehtäväänsä, opettamiseen

- työhyvinvointi

- terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö

- osallistava kulttuuri

- johtamisresurssit

- ryhmäkoko ja tuen tarpeet huomioitu

Lähiopetus varmistettava ammatillisella toisella asteella. 

2016

Kirjoitukseni Demokraatissa 25.9.2016

https://demokraatti.fi/lapsiystavallinen-tampere-onko-nain/

 2015

Vain kaksi kättä – Tampereen yhteisön mielenilmaus Tampereen Keskustorilla

keskiviikkona 10. kesäkuuta, 2015, klo 18-19

Tilaisuuden ohjelma:

Avaus, yhteyshenkilö Anne Liimola

Kokoomuksen puheenvuoro,  apulaispormestari Leena Kostiainen

Vanhemman puheenvuoro, Tanja Kallonen

Musiikkiesitys, Kristiina Poutanen

Keskusjärjestön puheenvuoro, puheenjohtaja Sture Fjäder, AKAVA

Sdp:n puheenvuoro kansanedustaja Pia Viitanen

Vihreiden puheenvuoro kansanedustaja Olli-Poika Parviainen

KD:n  puheenvuoro kansanedustaja Sari Tanus

Vasemmiston puheenvuoro piirijärjestön puheenjohtaja Sinikka Torkkola

Koulutuksen puheenvuoro, varhaiskasvatuksen professori Kirsti Karila

Musiikkiesitys, Naiskuoro Miskantin pienryhmä

Tilaisuuden juontaja: Petteri Väkiparta 

Äänentoisto: Jukka Miettinen, Atomcom

Tilaisuuden organisoinnissa ja vapaaehtoisten hankinnassa ovat apuna olleet:

JHL, Tehy/SlaL, Super ja OAJ/LTOL ja yksityishenkilöitä. Kiitos!

Vain kaksi kättä –yhteisö Tampere / Facebook  on toiminut tiedonvälittäjänä!

 vain_kaksi_katta_puhe

8.5.2015 Tasavallan Presidentti hyväksyi Varhaiskasvatuslain, joka tulee voimaan 1.8.2015. 

13.3. se sitten tapahtui, eduskunta hyväksyi varhaiskasvatuslain. Tulevaan hallitusohjelmaan on saatava varhaiskasvatuslain jatkovalmistelu. 

Hallituksen paras päätös oli subjektiivisen oikeuden säilyttäminen. Toivottavasti sitä ei oteta agendalle hallitusohjelmaneuvotteluissa enää. 

VARHAISKASVATUSLAIN valmistelua 2013 /LTOL:n puheenjohtajana ja lakiryhmän jäsenenä:

17.11.2013: Pari kokousta on vielä tänä vuonna lakiryhmällä , yhteensä kokouksia sovittuna 7 helmikuun lopulle asti. Henkilöstöasiat agendalla  mm kelpoisuudet ja henkilöstörakenne.

Työryhmä on kokoontunut ahkerasti. Työskentelyn alussa oli heti kaksi kuulemistilaisuutta ja yksi tutkijaseminaari. Lausuntoja on tullut laajasti työryhmälle.

Lastentarhanopettajaliiton tavoite lain valmistelulle:

Suomi on laadukkaan pedagogisen varhaiskasvatuksen edelläkävijä.

  • VARHAISKASVATUS ON LAPSEN OIKEUS - MYÖS SUOMESSA TULEE PÄÄSTÄ EU:N TAVOITTEESEEN: varhaiskasvatukseen osallistuu 90% yli 3-vuotiaista lapsista.
  • TOIMINNAN TOTEUTTAMISEEN JA KEHITTÄMISEEN ON VARMISTETTU VAHVAT VOIMAVARAT. VARHAISKASVATUS ON AINUTLAATUINEN OSA KASVATUSTA, KOULUTUSTA JA ELINIKÄISTÄ OPPIMISTA.
  • VARHAISKASVATUSTA KEHITETÄÄN VAHVASTI OSANA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN HALLINTOA VALTAKUNNALLISESTI JA PAIKALLISTASOLLA.
  • VARHAISKASVATUKSEN KEHITTÄMISESTÄ JA HALLINNOSTA VASTAAVAT SEKÄ VALTAKUNNAN TASOLLA ETTÄ KUNTATASOLLA VARHAISKASVATUKSEEN ERIKOISTUNEET ASIANTUNTIJAT.

pj_kuva

JOULUKUU 2012

Työryhmä uudistamaan varhaiskasvatusta koskevia säädöksiä 7.12.202

 

Opetusministeri Jukka Gustafsson on asettanut työryhmän valmistelemaan esityksen varhaiskasvatusta koskeviksi säädöksiksi. Varhaiskasvatuksen keskeisistä tahoista ja asiantuntijoista koostuvan laaja-alaisen työryhmän puheenjohtajana toimii opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen. Valtioneuvoston on määrä jättää asiasta lakiesitys Eduskunnalle kevätistuntokaudella 2014. Tavoitteena on, että lainsäädäntö tulisi voimaan 1.1.2015.

Hallitusohjelman mukaisesti päivähoitojärjestelmää kehitetään syrjäytymistä ehkäisevänä ja perheille joustavampana palveluna. Päivähoito säilyy subjektiivisena oikeutena ja maksuttomana pienituloisille perheille eivätkä maksut muodosta työllistymiskynnystä. Oikeus samaan päivähoitopaikkaan säilyy, vaikka lapsi olisi välillä kotona hoidossa.

Päivähoitopalvelut ja varhaiskasvatus edistävät yhdenvertaisuutta sekä lasten ja perheiden tasa-arvoisuutta. Varhaiskasvatuksella on tärkeä merkitys lapsen sosiaalisuuteen kasvattajana ja sosiaalisten lähtökohtien tasoittajana. Olennaista on, että jo varhaiskasvatuksessa pystytään varmistamaan hyvät kasvun ja kehityksen edellytykset kaikille lapsille sekä tukemaan monipuolisin toimin erityistä tukea tarvitsevia sekä syrjäytymisvaarassa olevia lapsia.

Nykyinen päivähoitolaki ja -asetus ovat vuodelta 1973. Voimassa olevan päivähoidon lainsäädännön uudistamista on perusteltu suomalaisen päivähoitojärjestelmän sekä sen toimintaympäristön muutoksilla. Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirtyvät vuoden 2013 alussa opetus- ja kulttuuriministeriöön osaksi kasvatus- ja koulutusjärjestelmää.