Tampereen asiaa

2020

Kaupunginvaluuston Talousarviokokous 16.11.2020

Pidin kolme puheenvuoroa aiheena lasten ja nuorten hyvinvointi, työntekijäkokemus ja kestävästä kehityksestä. Ohessa linkki SdpTampere sivulle, mistä löytyy kaksi puhettani.

https://www.sdptampere.fi/anne-liimolan-puheenvuoro-kaupunginvaltuustossa-16-11-2020/

2019

Maaliskuussa 2018 jättämäni vaaltuustoaloite palautui syksyllä lautakunnasta uudelleen valmisteluun. Hyvä niin, koska vastauksessa ei annettu vastauksia oleellisiin asioihin. 

Varhaiskasvatuslaki, jatkotyöstetty, tuli voimaan 1.9.2018 ja kaupungilla tulee olla selkeä strategia miten kaupunki varmistaa, että 50 % päiväkotien henkilökunnasta on korkeammin koulutettuja varhaiskasvatuksen opettajia (kandeja, maistereita), 1/3 henkilökunnasta on varhaikasvatuksen lastenhoitajia ja uusi ammatti tulee olemaan varhaiskasvatuksen sosionomi, eli korkeammin koulutettujen työntekijöiden osuus kasvaa. 

1990-luvulla lamavuosien jälkeen muutettiin lastentarhanopettajien vakansseja lastenhoitajan vakansseiksi ja näin vähitellen opettajien osuus väheni henkilökunnasta. Tätä ennen yli 3v-lasten ryhmissä oli kaksi opettajaa ja alle 3-lasten ryhmissä oli yksi opettaja. Nyt opettajia on n 30% henkilökunnasta. Nykyiset opettajat ovat saaneet koulutuksensa opistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. 

Varhaiskasvatuksen opettajista on pula, ja monet kunnat ovatkin nostaneet opettajien palkkaa ja regytoivat ahkerasti opettajia. Kunnat missä on kaksi opettajaa ryhmässä ja työnantaja joustaa esim. loma-ajoissa, varmistaa sijaiset koulututusten ja lomien ajan houkuttavat ammattikuntaa.

2018

Valtuuston kokous 18.6. Puheenvuoroni Tarkastuslautakunta-kohtaan:

Tarkastuslautakunta on jälleen tehnyt ansiokasta ja perusteellista työtä. Lautakunnan raportti on hyvä pitää mielessä kun laaditaan tulevaa talousarviota ja tarkastellaan talouden tasapainotusta.

Otan esille pari asiaa, joista ensimmäinen on, että tulee pitää mielessä myös vuonna 2016 tehtyjä huomioita, ja miten silloin esitetyt huomiot, kehittämisideat, ovat lopulta toteutuneet vuonna 2017. Yksi tällainen todella tärkeä asia on lautakunnan suositus laadullisten vuositavoitteiden asettaminen varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Tämä on pitänyt tehdä vuoden 2017 loppuun mennessä. Tällaista ei ole kuitenkaan vieläkään olemassa. Seudullisesti on kylläkin laadittu Seudullista tiekarttaa, mutta se prosessi on edennyt nyt  vuoden 2018 keväällä ja syksyllä varmaan tiedetään kentällä enemmän. Selkeät tavoitteet uuden varhaiskasvatuslain hengessä ovat siis edelleen laatimatta eikä henkilökuntaa ole juurikaan osallistettu näin oleellisessa asiassa.

Siksi on varmistettava, että nämä suositukset muistetaan ja niitä seurataan ja vastuutetaan. Tampereen on oltava edelläkävijä laadullisissa tavoitteissa ja niiden varmistamisessa. Varhaiskasvatuslaki on uudistettu, jotta tasa-arvoiset palvelut varmistetaan. Laadullisia varhaiskasvatuksen mittareita on Suomessa olemassa, joten työn ei pitäisi olla vaikeata.

 

Toinen asia on, että Tampere tuottaa varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen edullisesti. Tarkastusltk muistuttaakin pidemmän aikavälin vaikutuksista, ja siksipä tulisikin tarkastella onko edellä mainittujen palvelujen kipuraja jo ylitetty. Onko oleellista tavoitella sitä,että Tampere on yli 100000 asukkaan kunnissa kustannuksissa  kasvatuksessa ja opetuksessa alhaisimpien joukossa. Tähän kuuluu myös lukiokoulutus. Nämä palvelut ovat kuitenkin myös tehokasta ennaltaehkäisyä. Siksi emme voi enempää tehostaa lasten ja nuorten kasvatuksesta ja opetuksesta kun päätämme talousarviosta. Ryhmäkoko esim esiopetuksen ryhmissä, voi olla jo nyt yli 25 lasta.  Ja varhaiskasvatuksessa lapsethan ovat kertoimia, jonka mukaan lapsiryhmiin lapsia valitaan siten, että kerroinluku on 21, mutta tosiasia on,että lapsia voi olla kirjoilla enemmän kuin 21, jotta tehokkuus maksimoidaan. Lapsiryhmien muodostaminen on siis matematiikkaa.

Varmistetaan siis laadukkuus ja varmistetaan, että tarkastuslautakunnan esille nostamat suositukset toteutetaan ja niitä seurataan.

 

2017

Talousarviovaltuustossa 13.11. otin esille:

Talousarvio, joka nojaa strategiaan, korostaa panostamista varhaiseen puuttumiseen, ennaltaehkäisyyn, hyvä niin. Tämä tärkeä asia otetaan esille talousarviokirjassa sosiaali-ja terveyslautakunnan kohdalla, mutta tulee huomioida, että varmistamalla laadukasta varhaiskasvatusta ja perusopetusta varmistamme hyvää lapsuutta ja hyvää elämää. Uskonkin, että ennaltaehkäisyyn panostetaan koko opinpolun aikana ja lasten ja perheiden kaikissa palveluissa. Yhteistyön ja verkostoitumisen merkitys on oleellista. Kulttuuripalveluiden rooli on myös merkityksellistä.
Laadukas varhaiskasvatus on tehokkainta ja siksi toivonkin, että jatkossa talousarviossa ja päätöksissä muistamme varhaisvuodet. Kaikki mihin voidaan vaikuttaa jo ennen perusopetusta on inhimillisesti katsottuna parasta mitä voimme mahdollistaa tulevaisuuden toivoille.
Laatua on myös se, että uudet opetussuunnitelmat voidaan toteuttaa, tämä koskee myös uutta normittavaa Varhaiskasvatussuunnitelman perusteita. Valitettavasti talousarviossa ei mainita, että varaudutaan tämän vuoden elokuussa käyttöön otetun ns VASUN toteuttamiseen ensi vuonna, kuten todetaan opetussuunnitelmiin liittyen. Uskon ja toivon, että tämä on vaan lapsus ja historiallisen normipohjaisen vasun jalkauttamiseen on varattu myös euroja vaikkei sitä erikseen mainita.

Investointiasiaa, parempaa seurantaa: 

Kaupunki panostaa aivan oikeutetusti päiväkotien ja koulujen uudisrakentamiseen ja korjauksiin. Pitkässä juoksussa ns kiinteistöjen tekohengitykset eivät ole taloudellista toimintaa. Useiden satojen tuhansien ja miljoonien laittaminen sisäilmastokohteiden väliaikaisremontteihin on kallista panostamista kiinteistöihin, jotka jossain vaiheessa kumminkin pistetään useimmiten maan tasalle. 

Korjausvelkamme on suuri.

Myös herättää ihmetystä millaista valvontaa uudis-ja remonttikohteissa suoritetaan, jos peruskorjaustenkin jälkeen joudutaan muutaman vuoden päästä korjaamaan lisää ja joudutaan pystyttämään väistötiloiksi esim. väliaikaisparakkeja. Ja valitettavasti myös remonteista huolimatta sisäilmaoireita ilmenee.
Nekalan koulu on yksi esimerkki kiinteistöstä joka remontoitiin muutamia vuosia sitten tyylikkäästi Normaalikoululle miljoonilla ja nyt talousarviossa on jälleen kahdelle vuodelle n 9 miljoonan remontti tiedossa. Miten tämä on mahdollista! Toisaalta on epäselvää tarvitseeko Normaalikoulu enää Nekalan koulua, siksipä on oleellista ennen remonttia selvittää myös käyttäjätarve.
Merkittävää on remontin aikana huolehtia myös alueen kirjaston mahdollisuus toimia alueella. Kirjastohan toimii Nekalan koululla ja eteläisen alueen asukasilloissa on haluttu kirjaston pysyvän alueella, toivottavasti tätä kunnioitetaan edelleen.

Investointipuheenvuoroon:
Tulevaisuutta ja tätä päivää ovat myös erilaiset digipalvelut, joita kaupungissamme onkin paljon tarjolla. Oleellista on kehittää moderneja viestintävälineitä, siksipä olisi syytä aina kriittisesti tarkastella minkälaisilla ohjelmilla toimimme ja kannattaako laajentaa kankeita järjestelmiä. Eri ohjelmien toimimattomuus ja tiedonsiirron ongelmat eri ohjelmien kesken on käsittämätöntä ja turhauttavaa. Siksi toivoisinkin kriittisempää suhtautumista ja analyysia. Henkilöstön työmotivaation kannalta on merkityksellistä se, että Digiloikka tehdään osallistaen ja ohjelmat ovat toimivia.

Kausi 6/2017

Päivitän aktiivisesti Facebookissa: Liimolan Anne, kaupunginvaltuutettu - sivua. Sitä seuraamalla ja tykkäämällä saat ajankohtaista tietoa valtuustoon liittyen, ajankohtaista tietoa kaupungin asioista, kasvatuksen ja opetuksen asiaa, kulttuuria, kannanottoja, kommentointia. 

Voit myös laittaa viestiä facebookin kautta.

Kaupungin esityslistoihin ja pöytäkirjoihin pääsee oheisesta linkistä:

https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/paatoksenteko.html

Toimin kaupunginvaltuuston lisäksi Konsernijaoston varsinaisena jäsenenä. Voimiassa edustan kaupunginhallitusta.

Kaupunginhallituksessa olen varajäsen ja Infran johtokunnassa myös.

 

toukokuuhun 2017 asti 

KULUNEEN VALTUUSTOKAUDEN  TARKASTELUA:

Päätöksenteossa olen ottanut esille ja vienyt eteenpäin mm. seuraavia asioita:


1. LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI PÄÄTÖKSENTEKOON!

Lisää infoa Thl:n sivulta tästä.

Tämä ajamani asia on edennyt valtuustoaloitteeni myötä.

Kaupunki ottaa käyttöön lapsivaikutusten arvioinnin päätöksenteon pohjalle. Asiaa on kuitenkin valvottava, että se etenee.

2. Syrjäytymisen ehkäisy onnistuu parhaiten kun varmistetaan laadukkaat lapsiperheiden palvelut eli varhaiskasvatus ja perusopetus ovat kunnossa ja lasten neuvolapalvelut.

Motto: Laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus ehkäisevät parhaiten syrjäytymistä. Koulutettu ja osaava henkilökunta varmistaa hyvän alun elinikäiselle oppimiselle. Kun varhainen tuki toteutuu , päästään vähentämään kalliita erityispalveluita. Ja mitä parasta, se on inhimillistä!

3. Lisätään päiväkotien ja koulujen peruskorjausta - panostetaan siis rakennusalan työllisyyteen ja varmistetaan terveelliset oppimis- ja työympäristöt lapsille ja opettajille.

4.  Päiväkotien ryhmäkokojen on oltava lain hengen mukaisia ja subjektiivisestä oikeudesta päivähoitoon on pidettävä kiinni.

ja 

 Kaupungin peruspalvelut  ovat kunnossa:

 • Varhaiskasvatus ja perusopetus - ryhmäkoot pienemmäksi  ja osaava kelpoinen henkilökunta.
 • Päiväkotien ja koulujen kunnostusmäärärahat  ja investointisuunnitelmat ajan tasalle
 • Ikäihmisten palvelut - inhimillisyyttä lisää ja byrokratiaa vähemmälle. Kotona asumista tuettava kotipalvelun resursseja lisäämällä.
 • Kotipalvelun lisääminen myös lapsiperheille.
 • Omaishoitoon panostetaan omahoitajia tukemalla, vapaapäivien mahdollistaminen.

5. OSALLISUUTTA ON LISÄTTÄVÄ! Aktiivinen kansalainen. Heti prosessin akuvaiheessa kuntalaiset, osalliset mukaan. Koskee myös kaupungin sisäisiä omia prosesseja, henkilökunta heti mukaan.

6. INNOSTAVA KAUPUNKIYMPÄRISTÖ, vehreys säilytettävä.

 • Eteläpuistossa, Hämeenpuiston päässä oltava näkymä järvelle. Alueelle sopii Sara Hilden -museo patsaspuistoineen, mutta muuten säilytettävä puistona. Kaava on laaja, joten kortteleihin voidaan tehdä täydennys- ja uudisrakentamosta mutta ei rannalle rakentamista.
 • Hyvin hoidetut puistot ja kadut sekä monipuoliset ulkoilualueet  luovat   viihtyisyyttä asuinauleille.
 • ONKO TAMPERE SUURI PIENI KAUPUNKI (maailman mittakaavassa) vai SUURUUDENHULLU KAUPUNKI?

7. NYSSELIIKENTEEN ja lähijunaliikenteen kehittäminen.

Asioita joita olen myös ottanut esille, ja vaikuttanut etenemistä:

 • Polkupyörät pois Hämeenkadulta ja muiltakin jalkakäytäviltä - pyörätiet kuntoon.
 • Kaupunki siistiksi. Hiekanpoistoon ja katujen puhtaanapitoon ja pesuun vastuuta  taloyhtiöille! Tai kaupungin otettava vastuulleen ja laskutus taloyhtiöön.
 • Varmistettava katujen kunnossapidon määrärahat, ettei kaikki rahat mene ratikan rakentamiseen. Allianssi-sopimukseen ei kuulu kaikki katurakentaminen.
 • Kaupungin työntekijä on arvokas ja tae hyvälle palvelun laadulle, ei siis lomautuksia eikä lomarahan vaihtoja. Tarvitaan hyvää henkilöstöjohtamista, työntekijöiden arvostamista. Hallinnon tehtävä on palvella heitä, jotka työskentelevät kunnan palveluissa, kuntalaista lähellä. Lähiesimiehillä pitää olla todellinen mahdollisuus olla LÄHIesimies. 
Työvoimatukiharjoittelijoita ja palkkatuettuja kaupungin eri työpaikkoihin:
 • - mahdollisuus saada harjoittelupaikka ja näin työkokemusta

  - ulkoilu mahdollistuu vanhuksille palvelukodeissa. Ulkoilu on mahdollistettava joka päivä eikä n kerran viikossa.

Varmistetaan osaavan ja koulutetun henkilöstön pysyminen kaupungin "leivissä":

- ei tehdä pätkätyösopimuksia sijaisille eikä määräaikaisuuksia ketjuteta

- vakituisia varahenkilöitä päiväkoteihin/kouluihin palkataan lisää - sijaiskuluja saadaan alas ja varmistetaan asetuksen mukaista henkilökuntaa 

sdp_i_love